Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:

  • Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne automaticky vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
  • Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.
Miesto zaseknutia

1

Automatický podávač dokumentov

2

Štandardná priehradka

3

Zadné dvierka

4

Štandardný 250‑hárkový zásobník

5

Voliteľný 250- alebo 550‑hárkový zásobník

6

Viacúčelový podávač

7

Dvierka A

Pomohol vám tento článok?
Top