Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Prepojenie zásobníkov nefunguje

AkciaÁnoNie

Krok  1

  1. Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu.

  2. Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené.

  3. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

  2. Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch.

  3. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

  1. Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky: Prepojenie na zásobník je nastavené na možnosťAutomaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie zásobníkov.

  2. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top