Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Kopírovanie viacerých preukazov

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

 2. Vložte preukazy na skenovacie sklo. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie preukazov na skenovacie sklo.

 3. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Povoľte možnosť Použiť viacero preukazov alebo možnosť Multicard.
  • Dotknite sa ikony a potom povoľte možnosť Použiť viacero preukazov.
 4. V prípade potreby upravte nastavenia skenovania. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení skenovania.

 5. Dotknite sa položky Skenovať.

Pomohol vám tento článok?
Top