Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Kopírovanie preukazov

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

 2. Vložte preukazy na skenovacie sklo. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie preukazov na skenovacie sklo.

 3. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Poznámka:  Ak sa chcete vyhnúť orezaným obrázkom, použite pri tlači papier formátu Letter alebo A4.

  • Povoľte možnosť Tlač kópie alebo možnosť Kopírovanie.
  • Dotknite sa ikony a potom povoľte možnosť Tlač kópie.
 4. Nakonfigurujte nastavenia.

 5. V prípade potreby upravte nastavenia skenovania. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení skenovania.

 6. Dotknite sa položky Skenovať.

Pomohol vám tento článok?
Top