Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Používanie automatického podávača dokumentov a skenovacieho skla

Automatický podávač dokumentov (ADF)Skenovacie sklo
  • Automatický podávač dokumentov používajte pre viacstranové alebo obojstranne tlačené dokumenty.
  • Vložte zdrojový dokument stranou určenou na skenovanie smerom nahor. Pri viacstranových dokumentoch sa pred ich vložením ubezpečte, že je zarovnaná čelná hrana.
  • Skontrolujte, či sú vodiace lišty automatického podávača dokumentov nastavené tak, aby zodpovedali šírke vkladaného papiera.
  • Skenovacie sklo používajte na jednostranové dokumenty, strany kníh, malé položky (napr. pohľadnice alebo fotografie), priehľadné fólie, fotografický papier alebo tenké médiá (napr. výstrižky z časopisov).
  • Umiestnite dokument stranou určenou na skenovanie smerom nadol do rohu so šípkou.
Pomohol vám tento článok?
Top