Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Zobrazenie denníka faxov

  1. Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
    • Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
  2. Kliknite na Nastavenia > Správy > Fax.

  3. Kliknite na Denník úloh faxovania alebo Denník faxových hovorov.

Pomohol vám tento článok?
Top