Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

  2. Vložte pamäťovú jednotku flash.

  3. Klepnite na položku Skenovať do jednotky USB a v prípade potreby upravte nastavenia.

    Poznámka:  Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, klepnite na položku Jednotka USB na domovskej obrazovke.

  4. Naskenujte dokument.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

Pomohol vám tento článok?
Top