Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Skenovanie do viacerých cieľových umiestnení

 1. Vložte dokument do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

 2. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Scan Centrum.

  Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte aspoň jedno cieľové umiestnenie.
  • Ak chcete použiť skratku, dotknite sa ikony a potom vyberte skratku zo zoznamu.
  • Poznámky:

   • Ak chcete používať skratku s viacerými cieľovými umiestneniami, potrebujete pevný disk tlačiarne.
   • V prípade cieľových umiestnení e-mailov sa uistite, či príloha neprekračuje limit veľkosti e-mailu Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii svojho poskytovateľa e-mailu.
 4. Naskenujte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top