Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Vkladanie preukazov na skenovacie sklo

Umiestnite preukazy lícovou stranou nadol na skenovacie sklo do rohu so šípkou a preklopte ich, keď sa zobrazí výzva.

Poznámky:

  • Uistite sa, že medzi preukazmi a okrajom skenovacieho skla je odstup aspoň 10 mm (približne 0,5 palca).
  • Pri skenovaní preukazov neprekročte rozmery papiera formátu Legal.
  • Naraz môžete naskenovať až tri preukazy, ale dbajte na to, aby bol medzi nimi odstup aspoň 30 mm (približne 1 palec).
Pre jeden preukaz:Pre viacero preukazov:
Pomohol vám tento článok?
Top