Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Úprava nastavení skenovania

 1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie preukazov.

  Poznámka:  Ikona a názov môžu byť zmenené. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.

 2. V závislosti na modeli tlačiarne vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Dotknite sa položky Nastavenia skenovania.
  • Dotknite sa položiek  > Nastavenia skenovania.
 3. Upravte nastavenia.

  Poznámky:

  • Nastavenie mierky sa použije iba pri tlači preukazov.
  • Ak chcete, aby sa kontrast upravoval automaticky, v časti Kontrast vyberte položku Najlepšie pre obsah.
 4. Dotknite sa položky Skenovať.

Pomohol vám tento článok?
Top