Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Sivé pozadie

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 2. Zvýšte tmavosť tonera.

  Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita

 3. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.
 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

Skontrolujte stav tonerovej kazety a v prípade potreby ju vymeňte.

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

Skontrolujte, či číslice na štvrtom a piatom mieste sériového čísla tlačovej jednotky sú 12, 13 alebo 14. Príklad: CAS13xxxxxxx.

Sú číslice na štvrtom a piatom mieste sériového čísla 12, 13 alebo 14?

Prejdite na krok č. 6.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Krok  6

 1. Vyberte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.

  Poznámka:  Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.

 3. Vložte tlačovú jednotku.

 4. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Prejdite na krok č. 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Objavuje sa na výtlačkoch sivé pozadie?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top