Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Zvislé tmavé čiary alebo pásy

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Riešenie problémov > Čistenie skenera

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok 3.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

 1. Skener utrite navlhčenou mäkkou tkaninou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. Ďalšie informácie nájdete v časti Čistenie skenera.

 2. Skopírujte dokument pomocou automatického podávača dokumentov.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top