Skip to Content Information Center
Lexmark MB2546

Konfigurácia nastavení e-mailu

  1. Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
    • Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
  2. Kliknite na položky Nastavenia > E-mail.

  3. Zadajte požadované údaje.

  4. Použite zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top