Skip to Content Information Center
Lexmark MX522

Pripojenie k osobitnej službe zvonenia

    Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo ma pridelené iné zvonenie.

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie analógového faxu >  Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď.

  2. Vyberte zvonenie.

  3. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top