Skip to Content Information Center
Lexmark MX522

Nemožno prijímať ani odosielať faxy

AkciaÁnoNie

Krok  1

Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

Uistite sa, že káblové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené:

 • Telefón
 • Slúchadlo
 • Telefónny záznamník

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

 • Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne.
 • Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

Ozval sa oznamovací tón?

Prejdite na krok č. 5.

Prejdite na krok č. 4.

Krok  4

Skontrolujte telefónnu sieťovú zásuvku.

 1. Zapojte analógový telefón priamo do sieťovej zásuvky.

 2. Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

 3. Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel.

 4. Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej sieťovej zásuvky.

 5. Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto sieťovej zásuvky tlačiareň.

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky.

 • Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN.
 • Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL.
 • Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax.

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 6.

Krok  6

  Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby.

 1. Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou.

 2. Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti.

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 7.

Krok  7

Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách.

 1. Vytočte faxové číslo.

 2. Naskenujte dokument.

Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte podporu pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top