Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Prázdne alebo biele strany

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.

  1. Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom zobrazovaciu jednotku.

   Výstraha – Riziko poranenia:  Zobrazovaciu jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

   Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

  2. Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená a v prípade potreby ju vymeňte.

   Poznámka:  Skontrolujte, či kontakt fotovalca nie je ohnutý alebo mimo svoje miesto.

  3. Poriadne zatraste tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

  4. Vložte tlačovú jednotku a potom vložte tonerovú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

Skontrolujte stav tonerovej kazety a v prípade potreby ju vymeňte.

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň prázdne alebo biele strany?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top