Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Tmavá tlač

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 2. Znížte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita

 3. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.
 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.

Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?

Prejdite na krok č. 5.

Prejdite na krok 6.

Krok  5

 1. Textúrovaný papier nahraďte obyčajným papierom.

 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 6.

Problém je vyriešený.

Krok  6

 1. Vložte papier z nového balíka.

  Poznámka:  Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.

 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

 1. Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Prejdite na krok č. 8.

Problém je vyriešený.

Krok  8

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Je výtlačok tmavý?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top