Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Sieťové cieľové umiestnenie prestalo fungovať alebo je neplatné

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti

Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola pripojenia tlačiarne.

Uistite sa, že používateľské prihlasovacie údaje sú správne
Uistite sa, že je cieľové umiestnenie správne nakonfigurované
Obráťte sa na svojho správcu
Pomohol vám tento článok?
Top