Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Zvislé tmavé pruhy

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vložte tlačovú jednotku a potom vložte kazetu.

 3. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vyberte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.

  Poznámka:  Dbajte na to, aby ste odstránili akékoľvek prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.

 3. Vložte tlačovú jednotku.

 4. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

 1. Skontrolujte, či na pravú stranu tlačiarne nesvieti jasné svetlo a v prípade potreby tlačiareň premiestnite.

 2. Vytlačte dokument.

Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé pruhy?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top