Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Výmena oddeľovacieho valca automatického podávača dokumentov

  1. Otvorte kryt automatického podávača dokumentov.

  2. Odstráňte použitý oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

  3. Vybaľte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov.

    Výstraha – Riziko poranenia:  S touto súčasťou manipulujte s čistými rukami. Predídete tak poškodeniu a slabému výkonu tlačiarne.

  4. Vložte nový oddeľovací valec automatického podávača dokumentov tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.

  5. Zatvorte kryt automatického podávača dokumentov.

Pomohol vám tento článok?
Top