Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Zaseknutie papiera v zásobníkoch

  1. Vyberte zásobník.

    Výstraha – Riziko poranenia:  Skôr než sa dotknete vnútorných súčastí tlačiarne alebo skôr než k nim získate prístup, dotknite sa kovového štítku umiestneného na zadnej strane tlačiarne, kde sa pripájajú káble, aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom.

  2. Vyberte zaseknutý papier.

    Poznámka:  Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

  3. Vložte zásobník.

Pomohol vám tento článok?
Top