Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

 1. Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

  Napomene:

  • IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
 2. U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije.

 3. Slijedite upute na zaslonu.

 4. Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

  1. Pritisnite Aplikacije >, odaberite aplikaciju i > Konfiguraciju.

  2. Pritisnite Izvoz ili Uvoz.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top