Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Internal solutions port (ISP) – postavljanje

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

  Napomena:  Izvucite prethodno postavljen spojni kabel iz ISP-a.

  1

  ISP

  2

  Nosač za montiranje

  3

  Vijci

  4

  Kućište

  5

  Spojni kabel

 4. Postavite ISP u kućište.

 5. Osigurajte ISP i priključite ISP produžni kabel.

 6. Otvorite, a zatim skinite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

 7. Postavite ISP komplet na pisač.

  Ako je instaliran tvrdi disk pisača, uklonite tvrdi disk prije nego što instalirate ISP.

  1. Iskopčajte spojni kabel tvrdog diska s ploče kontrolera.

  2. Priključite ISP produžni kabel u ISP priključak.

  3. Instalirajte tvrdi disk.

 8. Zatvorite pristupni poklopac.

 9. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 10. Uključite pisač.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top