Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Instaliranje softvera pisača

    Napomene:

    • Upravljački program za ispisivanje uključen je u paket za instalaciju softvera.
    • Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati upravljački program za ispis na pisaču s AirPrint certifikatom.
  1. Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.

  2. Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top