Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Namestitev pomnilniške kartice

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 4. Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

 5. Vstavite pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

 6. Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

 7. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 8. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top