Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Namestitev trdega diska tiskalnika

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 4. Vzemite trdi disk iz embalaže.

 5. Trdi disk pritrdite na nadzorno ploščo.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

 6. Vmesniški kabel trdega diska priključite na nadzorno ploščo.

 7. Zaprite pokrov za dostop.

 8. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 9. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top