Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Namestitev vrat za notranje rešitve

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

  Opomba:  Odstranite prednameščeni vmesniški kabel z vrat za notranje rešitve.

  1

  Vrata za notranje rešitve

  2

  Nosilec

  3

  Narebreni vijaki

  4

  Ohišje

  5

  Vmesniški kabel

 4. Vrata za notranje rešitve namestite v ohišje.

 5. Pritrdite vrata za notranje rešitve na mesto in pritrdite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve.

 6. Odprite in nato odstranite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov plošče kontrolnika, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 7. Na tiskalnik pritrdite komplet vrat za notranje rešitve.

  Če je nameščen trdi disk tiskalnika, ga odstranite, preden namestite vrata za notranje rešitve.

  1. Iz plošče kontrolnika izključite vmesniški kabel trdega diska.

  2. Priključite kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve na priključek za vrata za notranje rešitve.

  3. Namestite trdi disk.

 8. Zaprite pokrov za dostop.

 9. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 10. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top