Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Zamenjava kompleta valjev za pobiranje

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odstranite dodatni pladenj.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 20  kg (44  lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

 4. Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

 5. Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

 6. Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

 7. Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

 8. Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

 9. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

 10. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 11. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top