Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Čiščenje tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Pri čiščenju zunanjosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

 • To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
 • Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.
 1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

 2. Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.

 3. Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.

 4. Zunanjost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

  Opombe:

  • Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
  • Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.
 5. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top