Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Vkládání médií do univerzálního podavače

 1. Otevřete univerzální podavač.

 2. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

 3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 4. Vložte papír potiskovanou stranou nahoru.

  Poznámky:

  • Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a horním okrajem listu směrem k přední části zásobníku.
  • Při oboustranném tisknu vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a spodním okrajem listu směrem k přední části zásobníku.
  • Obálky vkládejte na levou stranu a chlopní dolů.
  • Evropské obálky vkládejte otočené chlopní dolů a okrajem s chlopní směrem do tiskárny.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

 5. Na ovládacím panelu nastavte formát a typ papíru odpovídající vloženému papíru.

Byl tento článek užitečný?
Top