Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 20  kg (44  lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

 • Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 • Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 • Izključite vse kable iz tiskalnika.
 • Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 • Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 • Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 • Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 • Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 • Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 • Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 • Izogibajte se sunkovitim gibom.
 • Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na želeno mesto.
 • Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba:  Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Je bil ta članek koristen?
Top