Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis

  1. Uklonite ladicu.

  2. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena:  Vodite računa da uklonite sve dijelove papira.

  3. Umetnite ladicu.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top