Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu

  Zaglavljeni papir u odjeljku sklopa za završnu obradu

 1. Izvadite papir iz odjeljka sklopa za završnu obradu.

 2. Izvadite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

  Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima sklopa za završnu obradu

 1. Otvorite stražnja vratašca sklopa za završnu obradu.

 2. Izvadite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

 3. Otvorite uska vratašca sklopa za završnu obradu i zatim uklonite fragmente papire.

 4. Zatvorite vratašca.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top