Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Zastoj papirja v vratcih A

 1. Odstranite pladenj.

 2. Odprite vratca A.

 3. Odstranite kartušo s tonerjem.

 4. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 5. Odstranite zagozdeni papir.

  PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:  Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

  Opomba:  Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

 6. Vstavite slikovno enoto.

  Opomba:  Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

 7. Vstavite kartušo s tonerjem.

  Opomba:  Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

 8. Zaprite vratca A.

 9. Vstavite pladenj.

Je bil ta članek koristen?
Top