Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Velge en plassering for skriveren

 • La det være nok plass rundt skriveren til å kunne åpne skuffer og deksler og til å installere tilleggsutstyr.
 • Plasser skriveren i nærheten av et strømuttak.
 • FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

 • Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
 • Sett skriveren på en flat, solid og stabil overflate.
 • Hold skriveren
  • ren, tørr og fri for støv
  • borte fra løse stifter og binders
  • borte fra den direkte luftstrømmen fra klimaanlegg, ovner eller vifter
  • slik at den ikke utsettes for direkte sollys eller svært tørre eller fuktige forhold
 • Vær oppmerksom på de anbefalte temperaturene, og unngå temperatursvingninger.
 • Romtemperatur

  10 til 32°C (50 til 90°F)

  Lagringstemperatur

  0 til 40 °C (32 til 104 °F)
 • La det være god nok plass rundt skriveren til at lufttilførselen blir god. Se følgende mål:
 • 1

  Topp

  800 mm (32 tommer)

  2

  Bak

  203 mm (8 tommer)

  3

  Høyre side

  305 mm (12 tommer)

  4

  Front

  510 mm
  Det må minst være 76 mm (3 tommer) ledig plass foran skriveren.

  5

  Venstre side

  203 mm (8 tommer)
Var denne artikkelen nyttig?
Top