Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Postavljanje opcionalne kartice

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.

 4. Raspakirajte opcionalnu karticu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.

 5. Karticu gurnite na mjesto.

  Napomena:  Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

 6. Zatvorite pristupni poklopac.

 7. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 8. Uključite pisač.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top