Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Crearea unei comenzi rapide

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Centru de comenzi rapide.

  Notă:  Este posibil ca pictograma şi denumirea să fi fost schimbate. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

 2. Selectaţi o funcţie a imprimantei, apoi atingeţi Creare comandă rapidă.

  Notă:  Funcţia E-mail securizat nu este acceptată.

 3. Configuraţi setările şi atingeţi Salvare.

 4. Introduceţi un nume de comandă rapidă unic.

  Notă:  Pentru a evita afişarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceţi maximum 25 de caractere.

 5. Atingeţi OK.

  Aplicaţia generează automat un număr de comandă rapidă unic. Pentru a lansa comanda rapidă, apăsaţi pe #, apoi pe numărul comenzii rapide.

Consideraţi acest articol util?
Top