Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Legge i skuffer

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Ta ut skuffen.

  Merk:  For å unngå papirstopp må du ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.

 2. Juster papirskinnene slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papirbunken med utskriftssiden ned, og kontroller at sideskinnene ligger tett inntil papiret.

  Merknader:

  • For ensidig utskrift legger du i brevpapir med utskriftssiden ned og den øverste kanten mot forsiden av skuffen.
  • For tosidig utskrift legger du i brevpapir i med utskriftssiden opp og den nederste kanten mot forsiden av skuffen.
  • Ikke skyv papir inn i skuffen.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket for å unngå at papir setter seg fast.
 5. Sett inn skuffen.

  Hvis det er nødvendig, angir du papirstørrelsen og -typen på kontrollpanelet, slik at de samsvarer med papiret som er lagt i.

Var denne artikkelen nyttig?
Top