Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrošnim materialom. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Opozorilo – možnost poškodb:  Potrošni material in dele brez pogojev pogodbe o programu vračila je mogoče ponastaviti in predelati. Vendar pa proizvajalčeva garancija ne krije morebitne škode, nastale zaradi uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali delov. Če ponastavite števce potrebščin in delov brez ustrezne predelave, se tiskalnik lahko poškoduje. Po ponastavitvi števca potrebščin ali dela se lahko v tiskalniku prikaže napaka, ki opozarja na prisotnost ponastavljenega elementa.

Je bil ta članek koristen?
Top