Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Pappersstopp i lucka A

 1. Öppna lucka A.

  Varning – risk för skador:  Berör en synlig metallram på skrivaren innan du berör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för att förhindra skador som kan uppstå genom elektrostatisk urladdning.

 2. Ta bort tonerkassetten.

 3. Ta bort bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Vidrör inte fotoledarcylindern. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 4. Dra ut enheten för dubbelsidig utskrift.

 5. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 6. Sätt i enheten för dubbelsidig utskrift.

 7. Sätt i bildhanteringsenheten.

 8. Sätt i tonerkassetten.

 9. Stäng luckan.

Var denna artikel användbar?
Top