Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Pappersstopp i lucka C

 1. Öppna lucka C.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

  Varning – risk för skador:  För att förhindra att skador uppstår på grund av elektrostatisk urladdning ska du beröra en exponerad metallram på skrivaren innan du rör skrivarens invändiga delar.

 2. Ta bort eventuellt papper som fastnat från följande ytor:

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

  • Fixeringsenhetsområde
  • Under fixeringsenhetsområdet
  • Området för dubbelsidig utskrift
 3. Stäng luckan.

Var denna artikel användbar?
Top