Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

    Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky > Ošetriť všetky informácie na permanentnej pamäti

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. V závislosti od modelu tlačiarne vyberte položku VYMAZAŤ alebo Pokračovať.

  3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Pomohol vám tento článok?
Top