Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia >  Zariadenie > Obnoviť predvoľby z výroby

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. V ponuke obnovenia nastavení vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť.

  3. Vyberte OBNOVIŤ.

  4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Pomohol vám tento článok?
Top