Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Inštalácia schránky so štyrmi priehradkami

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Viac informácií o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypnite tlačiareň.

 2. Vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a z tlačiarne.

 3. Rozbaľte schránku.

  Poznámka:  Pred inštaláciou schránky budete zrejme musieť nainštalovať vodiacu lištu. Ďalšie informácie nájdete v hárku s pokynmi k inštalácii dodanom s vodiacou lištou.

 4. Odstráňte horný kryt tlačiarne.

 5. Nainštalujte schránku na tlačiareň.

  • Konfigurácia tlačiarne môže obsahovať maximálne tri schránky.
  • Ak konfigurácia obsahuje rozširovač výstupu, schránku a rozširovač výstupu možno nainštalovať v ľubovoľnom poradí.
 6. Napájací kábel pripojte k tlačiarni a potom do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

 7. Zapnite tlačiareň.

  Pridajte schránku do ovládača tlačiarne, aby bola k dispozícii pre tlačové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie dostupných voliteľných prvkov v ovládači tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top