Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Povezovanje pladnjev

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja.

 3. Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

 4. Shranite nastavitve.

 5. Kliknite Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja.

 6. Nastavite Povezovanje pladnja na Samodejno.

 7. Shranite nastavitve.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb:  Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitev vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

Je bil ta članek koristen?
Top