Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pravilno uložite papir

 • Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.
 • Pravilno ulaganje papiraNepravilno ulaganje papira
 • Nemojte vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
 • Nemojte ulagati u odlagač dok pisač ispisuje. Uložite medije prije ispisivanja ili pričekajte upit za ulaganje.
 • Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina snopa papira ispod oznake maksimalne visine papira.
 • Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.
 • Pazite da vodilice u odlagaču ili ulagaču za razne medije budu u pravilnom položaju i da nisu previše pritisnute uz papir ili omotnice.
 • Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.
 • Ako ulažete papir s prethodno izbušenim rupama za upotrebu sa sklopom za završnu obradu s klamerom, pazite da rupe na dugom rubu papira budu na desnoj strani odlagača. Više informacija potražite u odjeljku "Ulaganje papira i posebnih medija" u Korisničkom priručniku.

Omogućite papiru pravilno ulaganje u opcionalne odjeljke

 • Pazite da prilagodite produžetak odjeljka tako da indikatori formata papira odgovaraju formatu papira koji se koristi.
 • Napomene:

  • Ako je produžetak odjeljka kraći od formata papira na koji ispisujete, onda papir uzrokuje zaglavljenje u odjeljku. Na primjer, ako ispisujete na papir formata legal, a produžetak odjeljka postavljen je na format letter, doći će do zaglavljenja.
  • Ako je produžetak odjeljka dulji od formata papira na koji ispisujete, onda rubovi postaju neravni, a papir se ne sabire pravilno. Na primjer, ako ispisujete na papir formata letter, a produžetak odjeljka postavljen je na format legal, papir se neće pravilno sabirati.
 • Ako se papir treba vratiti u odjeljak, umetnite papir ispod ručice odjeljka i zatim ga gurnite sve do kraja.
 • Napomena:  Ako papir nije ispod ručice odjeljka, doći će do zaglavljenja uslijed prepunog odjeljka.

Upotreba preporučenog papira

 • Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
 • Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
 • Prije ulaganja papir ili posebne medije savijte, prolistajte i izravnajte.
 • Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
 • Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
 • Pazite da format i vrsta papira budu pravilno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
 • Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.
Je li vam ovaj članak pomogao?
Top