Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Provera mogućnosti povezivanja štampača

  1. Odštampajte stranicu za podešavanje mreže.

    Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica za podešavanje mreže

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

    Ako je status „nije povezano“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top