Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Štampač ne reaguje

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.

Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?

Uključite prekidač ili resetujte spojnik.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite da li je štampač uključen.

Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 4.

Uključite štampač.

Korak 4

Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.

Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?

Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.

Pređite na korak 5.

Korak 5

Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.

Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?

Pređite na korak 6.

Umetnite kablove u ispravne portove.

Korak 6

Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.

Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.

Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 7.

Korak 7

Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.

Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 8.

Korak 8

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top