Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

 • Proverite da li papir leži ravno u fioci.
 • Ispravno stavljanje papiraNeispravno stavljanje papira
 • Nemojte da uklanjate fioku dok štampač štampa.
 • Nemojte da punite fioku dok štampač štampa. Napunite je pre štampanja ili sačekajte na upit za ubacivanje.
 • Nemojte da stavljate previše papira. Proverite da visina tabaka papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
 • Nemojte da gurate papir u fioku. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.
 • Proverite da li su vođice u fioci ili višenamenskom ulagaču pravilno postavljene i da preterano ne pritiskaju papir ili koverte.
 • Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.
 • Ako ubacujete unapred izbušen papir za korišćenje sa finišerom za heftanje, proverite da li su rupe na dugačkoj strani papira sa desne strane fioke. Više informacija potražite u odeljku „Umetanje papira i specijalnih medija“ u korisničkom vodiču.

Omogućavanje pravilnog ulaska papira na police opcionog sortirača

 • Obavezno podesite produžetak police tako da se indikatori veličine papira poklapaju sa veličinom papira koji se koristi.
 • Napomene:

  • Ako je produžetak police kraći od formata papira na kojem štampate, papir će izazvati zaglavljivanje na polici sortirača. Na primer, ako štampate na papiru formata Legal, a produžetak police je podešen za format Letter, doći će do zaglavljivanja.
  • Ako je produžetak police duži od formata papira na kojem štampate, ivice postaju nepravilne i papir se ne slaže pravilno. Na primer, ako štampate na papiru formata Letter, a produžetak police je podešen za format Legal, papir se ne slaže pravilno.
 • Ako je potrebno vratiti papir na policu sortirača, umetnite papir ispod kraka police, a zatim gurnite papir do kraja.
 • Napomena:  Ako papir nije ispod kraka police, dolazi do zaglavljivanja usled prepunjavanja police.

Koristite preporučeni papir

 • Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
 • Nemojte da stavljate naborani, zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
 • Razmrdajte, razlistajte i ispravite papir ili specijalizovane medije pre ubacivanja.
 • Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
 • Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
 • Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
 • Papir čuvajte u skladu sa preporukama proizvođača.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top