Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

  1. Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

  2. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

  3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  4. Ponovo ubacite papir.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top